7-Zip 18.05

7-Zip 18.05

Igor Pavlov – 1,1MB – Open Source – Windows
ra khỏi 2126 phiếu
Tiêu đề: 7-Zip 18.05
Kích thước: 1,1MB
Yêu cầu:
  • Windows
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 02/05/2018
Nhà phát hành: Igor Pavlov
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 49.637 UpdateStar có 7-Zip cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại